TEKTON MS-POLYMER
MS-POLYMER


Härdar under påverkan av luftfuktigheten.
Stresståligheten är mycket hög vid både tryck, drag och vibration.
Vidhäftar de flesta material och kan övermålas med dom flesta färger.
Användningsområdena stoppas bara av Din fantasi.